Privacyverklaring

We vinden je privacy bij Dialogus ontzettend belangrijk. Daarom houden wij ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we van je verzamelen. Heb je toch nog vragen? Neem contact met ons op of stuur een mail naar info@dialogus.nl. Je kunt ons ook bellen op 06 – 23075096.

Een dienst afsluiten

Je kunt bij ons een dienst afsluiten, waarbij we jouw persoonsgegevens gebruiken om de levering en betaling af te handelen.
De persoonsgegevens die we gebruiken zijn je domeinnaam, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, NAW-gegevens en IP-adres. Deze hebben we nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. We bewaren deze gegevens totdat je alle diensten bij ons hebt opgezegd tenzij wettelijk anders verplicht.

Websitestatistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en gebruiken hier Google Analytics voor. Met deze statistieken verbeteren we de website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien of te onderzoeken of alles duidelijk is voor je. Deze gegevens koppelen we niet aan jouw persoonlijke gegevens en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Contact

Met het contactformulier kun je vragen stellen. Hiervoor vragen wij je e-mailadres en naam. Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met je willen maken. Wij bewaren deze informatie één jaar omdat er mogelijk een vervolg komt op het contactverzoek, tenzij je ons verzoekt je gegevens eerder te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

We zullen je gegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden. We verstrekken alleen de gegevens die nodig zijn om de dienst die je bij ons afgenomen hebt te gebruiken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Cookies

Omdat cookies een belangrijk onderdeel zijn voor het verzamelen van gegevens hebben we een cookieverklaring opgesteld. In het kort vertellen we je in deze verklaring dat we cookies plaatsen, we leggen uit wat we daarmee doen en hoe je deze kunt verwijderen.

Beveiligen van je gegevens

We nemen de beveiliging van je gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om je misbruik, verlies, ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, bij toegang via derden hebben we met die partijen een bewerkersovereenkomst afgesloten
 • We nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Je hebt ook het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat op jouw verzoek:

 • We jouw gegevens waar wij over beschikken naar jou sturen
 • Of naar een ander door jou genoemde organisatie sturen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.


Arnhem, 22 mei 2018