Dialogus voorwaarden

De voorwaarden van Dialogus zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Dialogus, Kamer van Koophandel 09123324 en haar wederpartijen.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden van “De Nederland ICT Voorwaarden” die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Download de algemene voorwaarden Dialogus